Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1044
Title: Мобільний персональний асистент для керування розподіленою мережею пристроїв
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Бондаренко, О. І.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Пузирьов Сергій Володимирович
керування розподіленою мережею пристроїв за допомогою IR-технології
декодування IR-кодів
веб-інтерфейси
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота спрямована на дослідження керування розподіленою мережею пристроїв за допомогою IR-технології. Розглянуто можливості декодування IR-кодів, їх обробки та передачі на пристрої, керовані IR-технологією. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у можливості впровадження в окремий модуль набору команд для кожного пристрою розподіленої мережі для керування через єдиний інтерфейс. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та чотирьох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення. У першому розділі досліджуються існуючі аналоги та прототипи пристрою; проводиться аналіз використаних технологій. У другому розділі здійснюється аналіз апаратної частини проекту, описуються етапи розробки пристрою, а також наводяться принципові схеми пристрою. Третій розділ присвячений програмній реалізації описаних функцій. Також в даному розділі описуються використані програмні середовища та наводиться схеми логіки роботи пристрою. У спеціальній частині здійснюється аналіз санітарних вимог освітлення на підприємстві, описуються заходи щодо запобігання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з порушенням вимог електробезпеки. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А та Б наведений лістинг IR-сніферу, у додатку В та Г – лістинг IR-бластеру, у додатку Д подана таблиця декодованих команд.
Description: Бондаренко О. І. Мобільний персональний асистент для керування розподіленою мережею пристроїв : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / О. І. Бондаренко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1044
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бондаренко_О_І_Автореферат_відредагований (1).pdf338.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.