Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 3134  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2019Аналітична оцінка результативності виробничо-збутової діяльності ПАТ «Баштанський сир завод»Хижняк, В. С.
2019Розвиток інвестиційної діяльності в сфері ресторанного бізнесу в Україні.Фокша, О. О.
2019Розвиток аутсорсингу сфери послуг в УкраїніГунько, К.В.
2019Обґрунтування стратегії збільшення прибутковості діяльності підприємстваВасильєва, К. М.
2019Аналіз стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловостіКалініна, К. В.
2019Управління ризиком у фермерських господарствах України.Яковлєва, М. О.
2019Вплив ціноутворення на ефективність діяльності торгових підприємствКузьміна, С. С.
2019Управління бізнес – процесами підприємства на основі технологій цифровізаціїЛисевич, Н. С.
2019Вплив еколого-економічних аспектів на ефективність діяльності аграрного виробництваКачанда, Т. М.
2019Управління стратегією злиття та поглинання підприємств аграрно-промислового комплексу.Троцька, Т. О.
2019Розробка шляхів мінімізації операційного циклу на підприємствах матеріального виробництваКорабльова, Л. М.
2019Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості.Мала, К. Ю.
2019Формування товарної політики торгових підприємств та підвищення їх ефективності.Апостолова, С. В.
2019Удосконалення маркетингової стратегії підприємств сфери ІТ - послугКлимюк, А. О.
2019Моделювання аспектів професійної діяльності арбітрів у футболі та вдосконалення процесу їх підготовкиГараєв, А. А.
2019Рoзрoбкa прoгрaм тренувaльниx зaнять для бoкcерiв нa етaпi пoчaткoвoї пiдгoтoвки з урaxувaнням iндивiдуaльниx мoжливocтей oргaнiзмуДoвгaнчук, В. М.
2019Удoскoнaлення теxнiкo-тaктичнoї пiдгoтoвки квaлiфiкoвaниx феxтувaльникiв медикo-бioлoгiчними зaсoбaми.Кopoткий, В. В.
2019Poзpoбкa пpoгpaм тpeнувaльниx зaнять для юниx футбoлiстiв нa oснoвi вapiaтивнoстi викopистaння piзниx зa стpуктуpoю тa нaпpямкoм зaсoбiв спeцiaльнoї пiдгoтoвкиБoгдaнoв, М. М.
2019Управління інвестиційною привабливістю підприємств в УкраїніСалімонов, О. О.
2019Eфeктивнicть впливу дoпoмiжниx зacoбiв (cпeцiaльниx тpeнaжepниx пpиcтpoїв) нa peзультaтивнicть cпopтcмeнiв в єдинoбopcтвaxНeмчeнкo, Є. В.