Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1045
Title: Інтегрована система моніторингу здоров’я людини на базі Arduino Wemos
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Гончар, А. А.
Keywords: автореферат
магістерська робота
інтегрована система моніторингу здоров’я людини
показники стану здоров'я
моніторинг здоров'я
датчики
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітньої кваліфікації «Магістр комп’ютерної інженерії». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерська робота спрямована на дослідження датчиків та систем виміру показників стану організму людини та на розробку прототипу інтегрованої системи моніторингу здоров’я людини, яка допомагає користувачеві слідкувати за станом його здоров’я, а також сигналізує лікарю про виникнення певних проблем. Розглянуто методи вимірювання показників стану здоров’я: температури тіла, пульсу та рівень кисню у крові. Проведено аналітичний огляд сучасних мобільних пристроїв для моніторингу стану здоров’я, визначені їх переваги та недоліки. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у можливості їх запровадження в практику для відстеження стану здоров’я людини не лише вдома, а й застосування розробленого пристрою в лікарнях чи сімейних амбулаторіях, для пришвидшення огляду пацієнтів. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення. У першому розділі проводиться аналітичний огляд мобільних пристроїв та за стосунків для моніторингу стану здоров’я людини. У другому розділі здійснюється аналіз апаратних та програмних компонентів для системи моніторингу здоров’я людини; розглядаються методи вимірювання показників: температури тіла, пульсу та рівня кисню у крові. Третій розділ містить у собі розробку програмної частини та прототип інтегрованої системи моніторингу здоров’я людини. Створено діаграми станів пристрою та блок-схему алгоритму роботи створеної системи. Зібрано структурні та принципові схеми систем вимірювання показників температури тіла, пульсу та рівня кисню у крові. В четвертому спеціальному розділі до магістерської роботи розглянуті основні положення охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях на підприємстві. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А наведений огляд сучасних застосунків для моніторингу здоров’я. У додатку Б містять лістинг коду алгоритму роботи прототипу. В цілому, магістерська робота без додатків містить 78 сторінок, 42 рисунки, 2 таблиці, 25 джерел посилання.
Description: Гончар А. А. Інтегрована система моніторингу здоров’я людини на базі Arduino Wemos : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / А. А. Гончар , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1045
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ГончарАА_605_Автореферат.pdf265.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.