Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1046
Title: Система управління автономною вітровою енергетичною установкою на основі штучного інтелекту
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Демешин, Д. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Гожий Олександр Петрович
штучний інтелект
вітрова енергетична установка
вітрові турбіни
AI-блоки
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітньої кваліфікації «Магістр комп’ютерної інженерії». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерська робота спрямована на дослідження та розробку системи управління автономною вітровою енергетичною установкою на основі штучного інтелекту. Розглянуто різні види нейронних мереж, алгоритмів їх навчання, необхідне апаратне забезпечення, обрано найбільш підходящі для реалізації поставленого завдання та розроблено систему управління автономною вітровою енергетичною установкою на основі ШІ. Практичне значення результатів дослідження полягає у мінімізації втрат виробленої електроенергії та максимізації ефективності роботи вітрової електростанції. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та 2 додатки. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення. У першому розділі проведено аналіз стану вітрової електроенергетики, контролерів розподілу електроенергії та використання штучного інтелекту в даній галузі. У другому розділі проаналізовано існуючі пристрої для вітрової електростанції (вітрові турбіни, акумулятори, AI-блоки, інвертори) та обрано найоптимальніші. У третьому розділі описано алгоритму роботи штучного інтелекту, обраних технологій та необхідних для роботи даних, показано результати роботи розробленої системи В цілому, магістерська робота без додатків містить 76 сторінок, 34 рисунки, 12 таблиць, 30 джерел посилання.
Description: Демешин Д. В. Система управління автономною вітровою енергетичною установкою на основі штучного інтелекту : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / Д. В. Демешин , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1046
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Демешин АВТОРЕФЕРАТ.pdf359.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.