Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1047
Title: Система контролю показника Quality of Service у програмно-конфігурованих мережах для потоків даних
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Клюшніченко, В. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Крайник Ярослав Михайлович
Software-Defined Networking
Quality of Service
OpenFlow, Mininet
центр обробки даних
комутатор
система управління базами даних
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота спрямована на дослідження програмно-конфігурованих мереж для потоків даних, за допомогою контролера OpenFlow Ryu на базі віртуального оточення mininet. Розглянуто архітектуру програмно-конфігурованих мереж та обрано контролер для мережі. Практичне значення результатів дослідження полягає в реалізації мережі SDN та контролю показника Quality of Service для потоків даних, а також проведення експериментів та тестування системи SDN з чергами та без черг. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульована мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження, а також розроблення мережі SDN. У першому розділі проведено аналіз основних принципів побудови SDN, проаналізовані особливості загальної архітектури мережі. Досліджені основні протоколи SDN мереж. У другому розділі закладена основа реалізації якості обслуговування (QoS) базується на контролі входу та виходу пакетів з пристрою. Запропонований новий підхід до моделювання мереж, які програмно-конфігуруються. Приведені формули для розрахунку таких показників як продуктивність вузла, що характеризується кривій обслуговування, затримка та об'єм даних, що зберігаються у буфері. Третій розділ містить у собі мову програмування, яка задовольняє всім вимогам системи контролю показника Quality of Service у програмно- конфігурованих мережах для потоків даних. Була побудована схема алгоритму програми. В четвертому спеціальному розділі до магістерської роботи були розглянуті основні положення охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях на ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН». У висновках наведено аналіз виконаної роботи та створено систему контролю показника Quality of Service у SDN мережах для потоків даних. Було проведено експеремент та тестування системи SDN з чергами та без черг, з чого можливо зробити висновок що реалізований алгоритм є ефективним. У додатку А наведено блок-схему роботи алгоритму. У додатку Б наведений лістинг програми. В цілому, магістерська робота без додатків містить 80 сторінок друкованого тексту, 30 рисунків, 12 таблиць, 30 джерел посилання.
Description: Клюшніченко В. В. Система контролю показника Quality of Service у програмно-конфігурованих мережах для потоків даних : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / В. В. Клюшніченко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1047
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наукItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.