Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1048
Title: Система моделювання навантаження у хмарному середовищі
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Макаренко, І. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Крайник Ярослав Михайлович
хмарні інфраструктури
балансування навантаження
сервери
CloudSim
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота спрямована на розробку системи розподілу навантаження на сервісах хмарної інфраструктури CloudSim. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у зменшенні часу обробки завдань. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, спеціальної частини з охорони праці та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення. У першому розділі досліджуються технології хмарних обчислень, розповсюджені алгоритмів та методи динамічного балансування навантаження, опис ознак хмарних обчислень, проведено аналіз переваг та недоліків хмарної інфраструктури, розглянуті можливості гнучкого масштабування. У другому розділі здійснюється аналіз архітектури хмарного обчислювального середовища, способи балансування та система вирівнювання навантаження Cloudsim. У третьому розділі наведено опис роботи системи розподілу навантаження на сервіси хмарної інфраструктури на основі модифікованого способу динамічного балансування. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. В цілому, магістерська робота без додатків містить 70 сторінок, 21 рисунків, 3 таблиці, 21 джерел посилання.
Description: Макаренко І. С. Система моделювання навантаження у хмарному середовищі : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / І. С. Макаренко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1048
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Макаренко І.С. Автореферат.pdf479.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.