Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1049
Title: Система керування автономною сонячною енергетичною установкою на основі штучного інтелекту
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Нечахін, В. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Гожий Олександр Петрович
штучний інтелект
сонячна електроенергія
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота спрямована на дослідження систем керування сонячними електростанціями за допомогою методів штучного інтелекту. Розглянуто типи контролерів заряду, методи відстеження точки максимальної потужності, алгоритми машинного навчання для реалізації системи керування автономною сонячною енергетичною установкою. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у можливості їх запровадження в практику для підвищення потужності сонячних електростанцій. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та одного додатку. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення. У першому розділі досліджуються технології отримання електроенергії на базі фотовольтаїки, проводиться аналіз принципів сонячної енергетики та можливостей підвищення їх ефективності. У другому розділі здійснюється аналіз апаратного забезпечення, а саме сонячних панелей, акумуляторів, контролерів заряду та інтелектуальних блоків керування. Третій розділ присвячений застосуванню методів штучного інтелекту для задачі розподілу і керування виробництвом сонячної електроенергії. Також в даному розділі наведені результати роботи реалізованого програмного продукту. Також був розроблений розділ ООП, в якому розглянуто питання охорони праці в офісному приміщенні, виконано інтегральну оцінку умов праці та запропоновано заходи, спрямовані на їх покращення. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А наведений лістинг основних класів програми. В цілому, магістерська робота без додатків містить 91 сторінку, 28 рисунків, 12 таблиць, 25 джерел посилання.
Description: Нечахін В. В. Система керування автономною сонячною енергетичною установкою на основі штучного інтелекту : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» /В. В. Нечахін , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1049
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нечахін В.В. - Автореферат.pdf660.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.