Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1053
Title: Система розумного шолому з елементами доповненої реальності
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Петренко, І. О.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Крайник Ярослав Михайлович
доповнена реальність
SIM800
Arduino
Raspberry PI
датчик
сенсор
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська наукова робота на здобуття освітньої кваліфікації «Магістр комп’ютерної інженерії». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Магістерська робота спрямована на дослідження та розробку системи розумного шолому з елементами доповненої реальності. Розглянуто різні приклади сучасних пристроїв, які використовують технології доповненої реальності, необхідне апаратне забезпечення, обрано найбільш підходящі компоненти для реалізації поставленого завдання. Практичне значення результатів дослідження полягає у додання різноманіття у сучасні активні ігри, такі як пейнтбол та страйкбол, популяризувати активні ігри, створити враження, що людина знаходиться у комп’ютерній грі. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та 2 додатки. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення, проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі розглянуто технологію доповненої реальності, її призначення та сучасні пристрої, що використовують цю технологію. У другому розділі сформульовано оптимальний варіант використання тих чи інших компонентів та перелік цих елементів, розглянуто інші варіанти реалізації функціоналу, розроблено принципову схему пристрою. У третьому розділі описано роботу з кожним окремим елементом, їх взаємозв’язок один із одним. Розроблено програмне забезпечення, яке виводить зображення з камери шолома та додає інформаційний інтерфейс. Розділ також включає в себе блок схему та структурну схему.
Description: Петренко І. О. Система розумного шолому з елементами доповненої реальності : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / І. О. Петренко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1053
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Петренко Іван - Автореферат.pdf561.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.