Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1055
Title: Система QA автоматизованого контролю банківської системи
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Полторак, М. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Гожий Олександр Петрович
QA
автоматизація
тестування
банківська система
java
spring boot
spring
JPA
Arduino
touch screen
API,
RestAssured
Selenium
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У сучасному світі програмне забезпечення нероздільно пов’язане з повсякденним життям будь якої людини. Одними з найчастіше використовуваними програмними додатками є, безумовно, банківські програмні системи, які дозволяють користувачеві керувати своїми фінансами безпосередньо зі свого комп’ютеру. Але з розповсюдженням фінансових програм також з’являється питання їх безпеки та коректної роботи. Таким чином системи автоматизованого тестування зайняли дуже важливе місце у циклі розробки саме програмних комплексів, пов’язаних з банківською сферою, так як ці системи дозволяють економити час та людські ресурси, позбавляючи людину від необхідності що разу проводити ручну перевірку складних та навантажених систем. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилання, 2 додатків та спеціальної частини з охорони праці. У вступі визначається актуальність теми, наведені задачі, які заплановано вирішити для досягнення поставленої мети. У першому розділі проводиться аналіз сучасного стану мануального та автоматизованого тестування у тому числі і програмних комплексів, пов’язаних з банківським сектором. У другому розділі розроблено апаратну складову проекту, а саме – пристрій для зчитування і передачі координат підпису користувача на веб-сервер банківського додатку для підтвердження факту відкриття рахунку. У третьому розділі розроблено програмне забезпечення (ПЗ) прототипу банківського модулю для створення депозитних рахунків, а також розроблена система автоматизації API викликів цього модулю. Розробка ПЗ здійснена в InteliJ IDEA, програмний продукт створювався для платформи Java з версією JDK 11.0. У висновках наводяться підсумки проведеної роботи. Робота містить 24 рисунки, 30 літературних джерела та 2 додатків. Загальний обсяг дипломної роботи складає 75 сторінок.
Description: Полторак М. С. Система QA автоматизованого контролю банківської системи : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / М. С. Полторак , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1055
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Полторак М.С. Автореферат_changed.pdf540.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.