Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1056
Title: Система QA для автоматизованої перевірки програмних застосунків
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Померанцева, М. А.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Калініна Ірина Олександрівна
QA
автоматизація
тестування
програмні застосунки
java
Selenium
Cucumber
Jenkins
процесор
операційна система
паралельні процеси
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітньої кваліфікації «Магістр комп’ютерної інженерії». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. У сучасному світі інформаційні системи використовуються всюди, багато коштів витрачається на розробку програмного і апаратного забезпечення, очікується, що продукт або система будуть якісними та виконувати поставлені задачі. Але навіть достатній бюджет не може гарантувати якості програмного забезпечення. Адже навіть найкращі розробники допускають помилки у системі. Ручна перевірка якості системи, її компонентів, взаємодії додатків займає багато часу та не є ефективною при багаторазовому повторенню однакових дій чи процесів, які необхідно тестувати періодично. Автоматизоване тестування програмних, апаратних додатків та їх сумісності зменшує витрати на розробку, оновлення системи за допомогою швидкості виконання, можливості повторного використання, охоплення різноманітних кейсів, високої точності без людської похибки. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилання, 2 додатків та спеціальної частини з охорони праці. У вступі визначається актуальність теми, наведені задачі, які заплановано вирішити для досягнення поставленої мети. У першому розділі проводиться аналіз сучасного стану мануального та автоматизованого тестування. У другому розділі проведено дослідження апаратної складової та інструментів проекту. У третьому розділі описано реалізацію автоматизованої системи тестування для web – застосунку «XpressDocx», впроваджено методи для покращення системи. Розробка системи тестування здійснена в Eclipse IDE, програмний продукт створювався для платформи Java з версією JDK 11.0. У висновках наводяться підсумки проведеної роботи та основні переваги та недоліки розробленої системи. Магістерська робота містить рисунки, 30 літературних джерела та 2 додатків. Загальний обсяг дипломної роботи складає 75 сторінок.
Description: Померанцева М. А. Система QA для автоматизованої перевірки програмних застосунків : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / М. А. Померанцева , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1056
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Померанцева_Автореферат.pdf399.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.