Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1199
Title: Інформаційна політика держави: внутрішній і зовнішній аспект
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Гаркуша, А. М.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
інформація
інформаційна політика
державна інформаційна політика
кібербезпека
інформаційний простір
моделі державної інформаційної політики
кіберпростір
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2020. У магістерській роботі проаналізовано джерельну базу дослідження та визначено основні поняття та категорії. Здійснено аналіз законодавчої та нормативно-правової бази дослідження та визначено, що державна інформаційна політика України регламентується законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України. Розглянуто основні моделі інформаційної політики країн Європи, Америки та Азії, а також вітчизняну модель, щодо сучасного стану та проблем в сфері реалізації інформаційної політики, які зосередили увагу на пошуку оптимальної моделі на основі досвіду зарубіжних країн. Встановлено, що на шляху трансформації та впровадженні реформ Україна повинна ставити за мету – стати конкурентоспроможною, інформаційно-розвиненою державою, яка реалізує ефективну державну інформаційну політику як всередині країни так і на міжнародній арені. Оскільки, інформаційна політика сприяє встановленню контакту між державними органами влади та населенням, шляхом залучення останніх до прийняття суспільно-важливих політичних рішень. Виявлено основні проблеми, що стримують розвиток інформаційного простору, а саме: відсутність повноцінної електронної взаємодії між державними інформаційними системами, недостатня інформаційна присутність України в глобальному медіапросторі, недієва система державного регулювання медіапростору, відсутність єдиного бачення його подальшого розвитку, а також повільний перехід на цифровий формат мовлення. Визначено перспективи оптимізації інформаційної політики України, які допоможуть створити єдиний інформаційний простір та технологічно-розвинене суспільство.
Description: Гаркуша А. М. Інформаційна політика держави: внутрішній і зовнішній аспект : : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / А. М. Гаркуша , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1199
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Автореферат_Гаркуша.pdf274.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.