Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1206
Title: Проблеми державної політики України як фактор соціальної кризи держави
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Торопенко, Д. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
державна політика
соціальна криза
державна влада
політична влада
громадянська влада
децентралізація
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерську роботу присвячено розкриттю ключових проблем державної політики України як фактор соціальної кризи держави. Розкрито концептуальні аспекти визначення державної політики в Україні та проаналізовано особливості політичної, державної та громадської влади у сучасному суспільстві. Зокрема, уточнено поняття «державна політика», під яким ми розуміємо цілеспрямовану діяльність органів державної влади щодо вирішення суспільних проблем, досягнення і реалізації загальнозначущих цілей розвитку суспільства або його окремих сфер. Досліджено теоретичні засади феномену глобалізації у відображенні сучасного стану державної політики в Україні. Проаналізовано проблеми внутрішньої державної політики України як фактору впливу на трансформацію суспільства та схарактеризувати проблеми Української держави в процесі інтеграції до світової демократичної спільноти. Досліджено особливості соціально-політичних криз в Україні як фактору трансформації державності. Проаналізовано вплив децентралізації влади у системі перетворень державного управління на запобігання соціальним кризам та схарактеризувати реформи децентралізації в Миколаївській області. Також у роботі визначено перспективи та надано рекомендації по виходу України з соціально-політичної кризи шляхом продовження реформаторської політики (створення відповідної нормативно-правової бази, інституційного забезпечення реформ, забезпечення інформаційної підтримки реформам); продовження процесу децентралізації, яка є реальним механізмом вирішення соціальної та політичної кризи в Україні; встановлення прозорі та єдині правила для підприємців,що створить сприятливий інвестиційний клімат в Україні; покращення якості нормативно-правових актів, які приймаються сьогодні в Україні; встановлення політичного діалогу між владою та опозицією.
Description: Торопенко Д. С. Проблеми державної політики України як фактор соціальної кризи держави : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Д. С. Торопенко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1206
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Торопенко.pdf430.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.