Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1207
Title: Молодіжне безробіття та засоби його подолання в Україні в межах державної політики зайнятості
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Хлановський, В. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
безробіття
зайнятість
державна політика
працевлаштування
законодавство
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2020. У даній магістерській роботі розглянуто шляхи удосконалення процесу використання механізмів державної політики щодо подолання безробіття в Україні. Проаналізована та обґрунтована теоретико-правова концепція державної політики в сфері боротьби з молодіжним безробіттям, вивчено понятійний апарат даної тематики. Проаналізована специфіка молодіжного безробіття та його подолання в рамках державної політики зайнятості в практиці України та країн європейського союзу, розроблено шляхи удосконалення процесу використання механізмів державної політики зайнятості для подолання молодіжного безробіття в Україні, здійснено аналіз державної політики України по боротьбі з безробіттям в умовах реформування української державності. Обґрунтована наукова новизна магістерської роботи, яка визначається перш за все тим, що вона є комплексним, логічно завершеним дослідженням теоретико - правових та історичних аспектів державної політики занятості у сфері подолання молодіжного безробіття Запропоновано ряд шляхів для вдосконалення державної молодіжної політики зайнятості в Україні в світлі зарубіжного досвіду.
Description: Хлановський В. С. Молодіжне безробіття та засоби його подолання в Україні в межах державної політики зайнятості : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / В. С. Хлановський , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1207
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Хлановский.pdf401.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.