Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1219
Title: Реалізація державної політики забезпечення соціальної безпеки України
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Пєрєвєрзєва, Н. М.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
Костєва Тетяна Богданівна
державна політика
національна безпека
соціальна безпека
механізм забезпечення соціальної безпеки
система соціальної безпеки
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерську роботу присвячено розкриттю особливостей реалізації державної політики забезпечення соціальної безпеки України. Досліджено сутність, поняття та система соціальної безпеки, під якою варто розуміти властивість соціальної системи, що передбачає існування стану захищеності особистості, соціальної групи, спільності від загроз порушення їх життєво важливих інтересів, прав, свобод. Розкрито механізм та етапи управління соціальною безпекою. Проаналізовано міжнародний досвід реалізації забезпечення соціальної безпеки. Охарактеризовано нормативно-правові акти щодо аналізу ефективності забезпечення соціальної політики. А також визначено шляхи забезпечення соціальної безпеки України.
Description: Пєрєвєрзєва Н. М. Реалізація державної політики забезпечення соціальної безпеки України : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Н. М. Пєрєвєрзєва , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1219
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат пєревєрзєва.pdf464.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.