Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1224
Title: Особливості державного регулювання молодіжної політики в Україні
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Собчук, А. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
молодіжна політика
державне регулювання
зарубіжний досвід
євроінтеграція
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття академічного ступеня магістра за спеціальністю – 281 «Публічне управління та адміністрування». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2020. Українське суспільство в останні роки знаходиться в стадії глибоких економічних і політичних трансформацій, які докорінно змінюють уклад життя і менталітет українських громадян. В умовах демократичного реформування української державності роль молоді в цьому процесі постійно посилюється, оскільки вона менше інших поколінь адаптована до реструктуризації соціально-економічної системи, більш вільна у виборі форм життєдіяльності, краще підготовлена до сприйняття нового правопорядку, активніше демократизується і асимілює політико-правові цінності західної культури. Проведене дослідження показало, що на сьогодні існує гостра необхідність приділити увагу молоді з боку держави для системного вирішення проблем, що пов’язано з пошуком нових шляхів і форм стимулювання політичної та правової активності молодого покоління, розробкою нової концепції формування політичної і правової культури молоді з метою трансформації її активності в соціально корисному напрямку. Цей процес далекий від завершення, вимагає наукового супроводу в режимі моніторингу, в тому числі і за участю молодих дослідників, оцінки яких в даному випадку виступають як факт гуманітарної експертизи прийнятих управлінських рішень і здійснюваних соціальних проектів. Тому дослідження особливостей державного регулювання молодіжної політики на сьогодні є актуальною темою, так як в контексті останніх подій виявляє не тільки науковий, а й практичний інтерес.
Description: Собчук А. В. Особливості державного регулювання молодіжної політики в Україні : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / А. В. Собчук , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1224
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Собчук.pdf363.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.