Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1235
Title: Механізми оптимізації управління державними установами в умовах трансформації українського суспільства
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Буренко, П. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
державне управління
державна влада
державна установа
стратегія
крітерії якості
державна служба
євроінтеграція
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У магістерській роботі на основі критичного переосмислення вітчизняних та зарубіжних здобутків теорії і практики державного управління зроблено спробу розробити механізми оптимізації управління державними установами, адекватні обраному країною курсу на євроінтеграцію. У роботі досліджуються основні теоретико-методологічні підходи щодо управління державними установами в умовах трансформаційного періоду; виявляються особливості управління державними установами в умовах трансформації українського суспільства; розкриваються передумови адаптації управління державними установами в Україні до стандартів Європейського Союзу; проаналізовано ефективність сучасних моделей вдосконалення управління державною установою та технологій моделювання їх організаційних структур; запропоновано методологію побудови моделі оптимізації управління державною установою. Дослідження державними установами з точки зору існуючих підходів (до характеристики державних органів) показало, що особливості їх діяльності в організаційному вимірі обумовлені функціональною, соціологічною, юридичною та організаційною специфікою. Відмічається, що на сьогодні систему державних органів як остаточно сформовану охарактеризувати не можна, тому кожний рік діяльності державними установами та підприємств надає можливість виявляти проблеми їх функціонування, удосконалювати їх шляхом запровадження принципів прозорості, відкритості, спрямованості на забезпечення потреб суспільства. Інтеграція до Європейського Союзу, як один із головних стратегічних пріоритетів державної політики України потребує дотримання загальних, або найбільш характерних вимог, умов і принципів такої інтеграції, серед яких забезпечення прав і свобод громадян шляхом надання державних послуг, їх відповідність стандартам якості є найважливішим у діяльності державними установами. Доведено, що новим революційним етапом розвитку управлінських технологій є процесний підхід, який призвів до розуміння того, що якість послуги визначається не кількістю процедур контролю самої послуги, а якістю організації і виконання процесів.
Description: Буренко П. В. Механізми оптимізації управління державними установами в умовах трансформації українського суспільства : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / П. В. Буренко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 9 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1235
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Буренко П..pdf315.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.