Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1247
Title: Державне регулювання банківської діяльністю в Україні
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Власенко, О. О.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
банківська діяльність
банківське регулювання
банківський нагляд
державне регулювання
Національний банк України
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2020. В магістерської роботі теоретично обґрунтовано та розроблено практичні рекомендації необхідності здійснення державного регулювання банківської діяльності в Україні. Розкрита сутність банківської діяльності як один з елементів фінансової діяльності держави, яка охоплює обіг охоплює обіг як державних, так і приватних фінансових ресурсів. Визначено мету державного регулювання банківської діяльності, яка полягає у підтримці стійкості національної банківської системи, запобігання банкрутства окремих банків, підтримка конкуренції в банківській сфері, задоволення потреб суспільства та клієнтів банків у отриманні якісних банківських послуг. Визначено, що негативні економічні чинники можуть призвести до кризових ситуацій в банківській сфері. Це в свою чергу зумовлює необхідність проведення певних регулятивних заходів, найефективнішим з яких виступає державне регулювання. Проаналізовано міжнародній досвід державного регулювання банківської діяльності. Обґрунтовано, що ефективно виконувати функції банківського регулятора може мегарегулятор фінансових ринків, який наглядає за діяльністю всіх фінансових посередників на єдиній методологічній основі. Проаналізовано сучасний стан державного регулювання банківської діяльності в Україні. Визначено роль, методи та способи взаємодії Національного банку України в даній системі. Проаналізовано вплив іноземного капіталу на державне регулювання банківської діяльності в Україні. Обґрунтовано необхідність проведення додаткових заходів у сфері державного регулювання банківської діяльності, а саме застосування певних обмежувальних важелів впливу щодо іноземного капіталу, які залежать від рівня розвитку банківського сектору, ступеня інтегрованості національного господарства у світову економіку, зрілості законодавчої бази. Розроблено практичні рекомендації щодо проведення державного регулювання банківської діяльності в Україні, особливо у процесі подолання фінансово-економічних криз.
Description: Власенко О. О. Державне регулювання банківської діяльністю в Україні : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / О. О. Власенко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1247
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Власенко О.О..pdf329.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.