Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1357
Title: Автоматизація голосових комунікацій Сall-центру
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Authors: Меньков, М. В
Keywords: автореферат
магістерська робота
автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Щербак Ю. Г.
мессенджер
система автоматизації
автоматизована система
омніканальна платформа
нейронная мережа
САК
аналітика продуктивності комунікації
коефіцієнт закриття звернення
середовище розробки
керування комунікаціями
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота магістрів зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2020. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилання та спеціальної частини з охорони праці. У вступі визначається актуальність теми, наведені задачі, які заплановано вирішити для досягнення поставленої мети. У першому розділі проводиться аналіз патентної інформації та сучасних автоматизованих комунікаційних систем, визначаються завдання дослідження. У другому розділі розробляється функціональна схема системи, розглядаються елементи системи, особливості їх функціонування, аналізується коефіцієнт продуктивності автоматизації каналу зв'язку та закриття вхідних комунікацій платформою. У третьому розділі розроблено алгоритм роботи системи, описано хід роботи та деякі алгоритми функціонування на основі введення комунікації оператором. Розроблено архітектуру системи, софтверні та хардверні вимоги для встановлення у внутрішньому конттурі компанії. В четвертому розділі розглянуто питання охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях, проаналізовано систему заходів і засобів по запобіганню впливу на людину несприятливих факторів, які супроводжують роботу оператора. Виконано аналіз освітлення та мікрокліматичних умов на робочому місці, управління цивільним захистом на підприємстві. Магістерська робота містить 120 с., 32 рис., 18 табл., 28 джерел посилань.
Description: Меньков М. В Автоматизація голосових комунікацій Сall-центру : автореф. магістерської роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / М. В. Меньков; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2020. – 12 c.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1357
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф Меньков.pdf474.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.