Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1366
Title: Автоматизація контрольно-пропyскного пyнкта автомобілей різних категорій з використанням системи автоматичного розпізнавання номерів
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Authors: Палій, П. П.
Keywords: автореферат
магістерська робота
автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Сідєлєв Микола Іванович
розпізнавання образів
автоматизація контрольно-пропyскного пyнктy
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: У вступі подано обґрунтування актуальності теми магістерської роботи, сформульовано мету та завдання дослідження, вказано практичне значення одержаних результатів. Приведена коротка характеристика роботи. У першому розділі розглянуті основні поняття, розпізнавання образу номерного знаку, обробка даних. Розглянуто конструктивні особливості, класифікація, технічні параметри пристрою. Розглянуті аналоги пристрою з розпізнавання номерного знаку автомобіля. У другому розділі побудовано функціональну схему приладу, детально описано окремі блоки схеми, їх характеристики, функції. Побудована електрична принципова схема та її описання. У третьому розділі написаний код програми для реалізації приладу, розроблений інтерфейс Scada-системи. Побудована математична модель. У четвертому розділі з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях проаналізовано систему заходів і засобів по запобіганню впливу на людину несприятливих факторів, які супроводжують роботу працівника операторського відділення. Виконано аналіз освітлення та мікрокліматичних умов на робочому місці. Дипломна робота містить 75 стор. (без додатків), 27 рис., 17 посилань та 2 додатки. Ключові слова: , , SCADA TRACE MODE.
Description: Палій П. П. Автоматизація контрольно-пропyскного пyнкта автомобілей різних категорій з використанням системи автоматичного розпізнавання номерів : автореф. магістерської роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / П. П. Палій ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2020. – 8 c.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1366
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф_Палій.pdf229.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.