Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1367
Title: Автоматизація виробництва відновлених соків
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Authors: Пожидай, О. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Сідєлєв Микола Іванович
виробництво cоку
Tetra Pak
робот-манипулятор
датчик
автоматизація виробництва
3D модель
математична модель
Simulink
Matlab
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота магістра зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2020. У роботі розробляється автоматизована система виробництва відновлених соків. У першому розділі розглянуто види систем автоматизації виробництва відновлених соків загалом, проведено аналітичний огляд технічної літератури за даною темою, на основі аналізу сформовано вимоги до створюваного автоматизованого виробництва відновлених соків. У другому розділі створена функціональна схема виробництва на основі датчиків відповідного призначення та робота маніпулятора для перекладання продукції з транспортера на піддон. Розроблений алгоритм програми керування двигунами маніпулятора, котрий забезпечує позиціонування захвату у трьох вимірному просторі. А також розроблено нововведення для успішної автоматизації та покращення існуючого виробництва. Розроблено функціональну схему роботи маніпулятора, побудована функціональна схема лінії по виготовленню відновлених соків та описаний кожен елемент. Створена 3D модель маніпулятора з трьома ступенями свободи та досліджено математичну модель руху маніпулятора з трьома ступенями свободи. На основі розробленої 3D моделі розроблена модель в середовищі Simulink. У розділі 4 визначені умови праці на місці, в якому будуть використовуватися результати магістерської роботи, їх відповідність санітарним нормам, в першу чергу рівень освітлення робочого місця, параметри мікроклімату в приміщенні, рівень шуму. Крім того, в розділі 4 визначаються можливі небезпеки, та закони, спрямовані на попередження виникнення цих небезпек, створення безпечних і здорових умов праці на робочому місці або у виробничому приміщенні. Магістерська робота містить 119 сторінку, серед яких 85 рис., 3 таблиці, 4 додатки, 25 посилань.
Description: Пожидай О. С. Автоматизація виробництва відновлених соків : автореф. магістерської роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / О. С. Пожидаев ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2020. – 9 c.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/1367
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф_Пожидай.pdf186.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.