Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/274
Title: Методи та підходи для веб-серверів при низькій пропускній здатності каналу зв’язк
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»
Authors: Костік, С. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Сіденко Євген Вікторович
веб-сервер
мережева модель ISO/OSI
HTTP протокол
DoS
DDoS
Slow HTTP атаки
Slowloris
Slow Read
R-U-Dead-Yet
Slow SSL
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська наукова робота на здобуття освітньої кваліфікації «Магістр комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Дана магістерська наукова робота спрямована на аналіз існуючих атак на веб-сервери на прикладному рівні, відтворення “повільних атак” на відмову в обслуговуванні та знаходження оптимального значення мінімально низького каналу зв’язку для відмови в обслуговуванні веб-серверу. Об’єктом дослідження в даній роботі є процес тестування веб-серверів на відмову в обслуговуванні при низькій пропускній здатності каналу зв’язку. Предмет досліджень – методи та підходи для тестування веб-серверів на відмову в обслуговуванні. Проведені дослідження та розрахунки з тестування веб-серверів на відмову в обслуговуванні можуть бути використані для попередження та запобігання атак на веб-сервер та веб-ресурси для захисту персональних та інших важливих даних від зловмисників. В методичній частині до магістерської наукової роботи розроблено вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни - "Методи та системи тестування програмного забезпечення" (Розділ 5). В спеціальній частині "Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях" розглянуто охорону праці на робочих місцях відділу прикладного програмного забезпечення ТОВ СП «НІБУЛОН», опис обраного виробничого приміщення, робочих місць, їх обладнання та складання вихідних даних для кількісної оцінки умов праці, заходи щодо запобігання надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з порушенням вимог пожежної безпеки (Розділ 6).
Description: Костік С. С. Методи та підходи для веб-серверів при низькій пропускній здатності каналу зв’язку: автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / С. С. Костік ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 17 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/274
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Костік_corr.pdf811.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.