Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/285
Title: Дослідження методів та підходів для планування і оптимізації транспортних маршрутів
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»
Authors: Кравченко, І. А.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Кірей Катерина Олександрівна
транспорт
планування маршрутів
оптимізація
метод Кларка-Райта
Sweeping-алгоритм
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська наукова робота на здобуття освітньої кваліфікації «Магістр комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Дана магістерська наукова робота присвячена дослідженню методів та підходів для планування і оптимізації транспортних маршрутів в задачах з обмеженою вантажомісткістю транспортних засобів (CVRP). Метою є дослідження методів планування і оптимізації транспортних перевезень в умовах невизначеності з врахуванням різних програм замовлень. Об’єктом дослідження є планування транспортних маршрутів. Предметом дослідження є методи планування і оптимізації транспортних перевезень в умовах невизначеності. Загальна частина складається з наступних розділів: аналіз сучасного стану задачі планування та оптимізації транспортних маршрутів; загальна характеристика задач VRP; планування маршрутів в задачі CVRP; методи планування та оптимізації транспортних перевезень; метод Кларка-Райта для планування транспортних маршрутів; алгоритми оптимізації транспортних маршрутів; програмне забезпечення для планування та оптимізації транспортних маршрутів. Задачі, які були виконані в процесі роботи: аналіз сучасного стану задачі планування та оптимізації транспортних маршрутів в умовах невизначеності; дослідження методів оптимізації транспортних перевезень; програмна реалізація поставленої задачі; аналіз отриманих результатів. В спеціальній частині магістерської наукової роботи з «Охорони праці» розглянуто мікрокліматичні умови праці на робочих місцях у ТОВ «Креатив Комьюнікейшнс» та розроблено інструктаж з техніки безпеки під час землетрусу. У методичній частині розроблено практичні роботи на теми «Ознайомлення з основними функціями обробки зображень в MATLAB» та «Ознайомлення з основами створення графічних інтерфейсів в MATLAB GUIDE».
Description: Кравченко І. А. Дослідження методів та підходів для планування і оптимізації транспортних маршрутів : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / І. А. Кравченко ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 15 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/285
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кравченко_Автореферат.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.