Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/301
Titel: Механізм реформування сфери ЖКГ на прикладі створення ОСББ м. Миколаєва
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня "магістр", спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»
Autoren: Афанасьєва, О. О.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
кафедра публічного управління та адміністрування
державне управління
реформа ЖКГ
ОСББ
житлова політика
житлове будівництво
житловий фонд
житлово-комунальний комплекс
житлово-комунальне господарство
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Розглянуто дослідницькі підходи до визначення сутності поняття житлово-комунального господарства як частини національної економіки. Проаналізовано сучасний міжнародний досвід і основні моделі реалізації житлової політики з експлуатації та утримання житлового фонду. Проаналізовано комплексний підхід до оцінки функціонування житлово-комунального комплексу. Проведено аналіз стану житлово-комунального господарства в Україні. Досліджено економіко-правовий механізм державного управління в галузі житлово-комунального господарства. З’ясовано сутність і особливості організаційної кооперації в управлінні експлуатацією житлового фонду. Простежено механізм створення ОСББ як модель управління експлуатацією житлового фонду на основі організаційної кооперації.
Beschreibung: Афанасьєвва О. О. Механізм реформування сфери ЖКГ на прикладі створення ОСББ м. Миколаєва : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 074 «Публічне управління та адміністрування» / О. О. Афанасьєва ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/301
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Афанасьєва О. О., автореф..pdf243.06 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.