Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/324
Titel: Удосконалення державної політики україни в сфері запобігання нелегальній міграції та торгівлі людьми
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня "магістр", спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Autoren: Золотухін, С. А.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
кафедра публічного управління та адміністрування
державне управління
міграційна політика
нелегальна міграція
торгівля людьми
протидія нелегальній міграції
трафікінг
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: Проаналізовано стан науково-теоретичного підґрунтя державної політики в сфері регулювання нелегальної міграції та протидії торгівлі людьми. Уточнено сутність основних понять і термінів. Досліджено нормативно-правові засади державної політики запобігання нелегальній міграції та протидії торгівлі людьми в Україні. Визначено основні показники сучасного стану міграції загалом у світі як основної тенденції глобалізації та України в цих процесах. Виявлено особливості нелегальної міграції громадян України. Визначено основні напрями подальшої державної політики в сфері державного регулювання нелегальної міграції та протидії торгівлі людьми в Україні. Запропоновано напрямки удосконалення державної політики України в сфері запобігання нелегальній міграції та торгівлі людьми.
Beschreibung: Золотухін С. А. Удосконалення державної політики україни в сфері запобігання нелегальній міграції та торгівлі людьми : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування» / С. А. Золотухін ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 20 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/324
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Золотухін С. А., автореф..pdf386.87 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.