Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/325
Title: Інтелектуальна система регіонального прогнозування соціально- економічного розвитку
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 124 «Системний аналіз»
Authors: Маковецька, Я. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Швед А. В
системний аналіз
сталий розвиток міст
індекси
математична модель
індикатори
економіко-соціально-екологічна оцінка
інформаційно-аналітична система
Issue Date: 2019
Publisher: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 124 «Системний аналіз»
Abstract: У хoдi мaгicтpecькoї нaукoвoї poбoти були проаналізовані існуючі теоретичні положення, та розроблений на іх основі методичний підход та практичні рекомендації щодо вдосконалення заходів, спрямованих на забезпечення механізму сталого розвитку міст України на прикладі південного регіону. Для вирішення цого питяння були виконані наступні задачі: 1. Визначеняя поняття концепції сталого розвитку та проаналізуваі методичні підходи до обчислення його характеристик (індексів, індикаторів). 2. На основі виконаного аналізу розроблена математична модель, що містить в собі виміри, індекси та індикатори, які характеризують сучасний стан сталого розвитку міста. 3. Дослідження процессів сталого розвитку міст південного регіону України та наведені їх економіко-соціально-екологічну оцінку, отриману на підставі реальних даних. 4. Розроблена інформаційно-аналітичну систему для аналізу процесів сталого розвитку та провести апробацію розробленого програмного продукту з метою визначення рівня його відповідності поставленим вимогам. У мaгicтepcькiй нaукoвiй poбoтi булo узaгaльнeнo тeopeтичнi уявлeння пpoвiдних фaхiвцiв з дaнoї пpoблeмaтики. Cлiд тaкoж зaзнaчити, щo ocнoвнa мeтa i зaвдaння, якi пocтaвлeнi дaнiй poбoтi були чiткo пpoaнaлiзoвaнi i пoвнicтю дocягнутi в пpoцeci poбoти нa дaнoю тeмoю.
Description: Маковецька Я. С. Інтелектуальна система регіонального прогнозування соціально- економічного розвитку : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124 «Системний аналіз» / Я. С. Маковецька ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 16 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/325
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Маковецька.pdf850.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.