Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/326
Title: Система підтримки прийняття рішень вибору технології розробки програмного забезпечення інформаційних систем
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 124 «Системний аналіз»
Authors: Мінаєв, О.В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Коваленко І. І.
системний аналіз
технології розробки програмного забезпечення
підтримки прийняття рішен
парето-оптимальний вибір
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська наукова робота на здобуття освітньої кваліфікації «Магістр системного аналізу». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Магістерська наукова робота присвячена дослідженню та розробці системи підтримки прийняття рішення вибору технології розробки програмного забезпечення. Практичне значення системи полягає у використанні її у разі прийняття рішення вибору технології розробки ПЗ ІС. Автоматизована СППР створена за допомогою використання мови програмування Java на ОС Android.
Description: Мінаєв О. В. Система підтримки прийняття рішень вибору технології розробки програмного забезпечення інформаційних систем : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124 «Системний аналіз» / О. В. Мінаєв ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 17 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/326
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Мінаев.pdf788.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.