Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/332
Title: Автоматизована система обліку та аудиту робочого часу працівників на підприємстві
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 124 «Системний аналіз»
Authors: Бєлий, Д. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Фісун М. Т.
системний аналіз
автоматизована система обліку робочого часу
застосунок
Web
веб-додаток
система контролю співробітників
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Актуальність роботи полягає в покращенні ефективності роботи співробітників, а саме завдяки автоматизації повсякденних завдань, однією з яких є автоматичний облік робочого часу співробітників. Об’єкт дослідження – бізнес-процеси обліку робочого часу на підприємстві Предметом дослідження є застосунок для браузерів на базі Chromium для автоматизації обліку робочого часу співробітників. Основною метою магістерської роботи є покращення ефективності роботи співробітників, а саме завдяки автоматизації повсякденних завдань, однією з яких є автоматизований облік робочого часу співробітників. Для досягнення вказаної мети роботи виконано наступні завдання: − проведено аналіз існуючих алгоритмів та методів обліку робочого часу працівників; − запропоновано використання модифікованого алгоритму обліку робочого часу працівників, який враховує та усуває недоліки роботи його існуючих аналогів; − розроблено програмне забезпечення, яке дозволяє проводити контроль робочого часу працівників та підвищить ефективність їх роботи; − досліджено роботу системи обліку та аудиту робочого часу працівників на реальному прикладі; кожного елементу (файлу) розширення та описані можливі види створення користувацького інтерфейсу. У четвертому розділі магістерської роботи представлені дані про реалізацію прототипування інтерфейсу користувача, способи створення інтерфейсу, описано проектування та розробка клієнтської та серверної частини системи, наведено програмну реалізацію спроектованої системи обліку та аудиту робочого часу працівників на підприємстві. У спеціальному розділі проаналізований стан охорони праці на робочих місцях працівників офісного відділення та розроблено сценарій виникнення надзвичайної ситуації та можливі дії для забезпечення усіма необхідними заходами щодо попередження виникнення такого типу надзвичайних ситуацій. У висновках зазначена інформація щодо розробленого програмного забезпечення, способів його використання користувачами під час роботи, результатів роботи програми. У додатках наведений лістинг програмного коду, який використовувався при створенні та проектуванні програмного забезпечення, приклади роботи програми.
Description: Бєлий Д. С. Автоматизована система обліку та аудиту робочого часу працівників на підприємстві : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124 «Системний аналіз» / Д. С. Бєлий ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/332
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бєлий Д. С. Автореферат_f.pdf475.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.