Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/336
Title: Розробка інтерактивного застосунку управління 3D об’єктами віртуальної реальності
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 124 «Системний аналіз»
Authors: Герасимчук, М. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Швед А. В
системний аналіз
віртуальна реальність
3D модель
шолом віртуальної реальності
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дана магістерська наукова робота присвячена створенню застосунку для управління 3D об’єктами віртуальної реальності. Об’єктом дослідження є процеси управління віртуальними моделями об’єктів. Предметом дослідження є моделі, методи та інформаційні технології цифрового моделювання трьохвимірними зображеннями та об’єктами. Метою цієї дипломної роботи є дослідження технологій доповненої та віртуальної реальності на прикладіцифрового моделювання поведінки реальних об’єктів, представлених 3D віртуальними моделями та конкретним спеціально створеним середовищем. У першому розділі дипломної роботи проведено аналіз та дослідження сучасного стану предметної області. У другому розділі було проведено аналіз та дослідження засобів для створення віртуальної реальності. У третьому розділі дипломної роботи було описано функціональну модель та технічне проектування . У четвертому розділі було описано програмну реалізацію додатку. У п’ятому розділі було здійснено аналіз умов праці у офісному приміщенні ТОВ «Чорномор. Результатом є визначення мікрокліматичних умов, а також розробка інструктажу для забезпечення безпеки під час пожежі на робочих місцях. У шостому розділі було розроблено лабораторну роботу на теми «Знайомство з Unity. Створення простої сцени віртуальної реальності на Unity».
Description: Герасимчук М. В. Розробка інтерактивного застосунку управління 3D об’єктами віртуальної реальності : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124 «Системний аналіз» / М. В. Герамсимчук ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 14 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/336
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Герасимчук_607_Автореферат.pdf928.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.