Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/337
Title: Розробка аналітичної підсистеми для WordPress
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 124 «Системний аналіз»
Authors: Кушнір, І. О.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Коваленко І. І.
системний аналіз
аналітична система
WordPress
база даних
інтерфейс
функціонал
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська наукова робота присвячена дослідженню та розробці аналітичної підсистеми для WordPress. Об’єктом дослідження є сайти на базі WordPress та аналітичні плагіни. Предметом дослідження є визначення та аналіз потреб користувачів за допомогою аналітичної системи, підвищення ефективності сайтів. Мета магістерської наукової роботи поліпшення аналізу активності користувачів на сайтах та на певних частинах сторінки за допомогою аналітичної підсистеми для WordPress. Для розв’язання поставлених завдань використано наступні методи наукового дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, порівняння, аналогія, узагальнення, конкретизація, спостереження. Магістерська наукова робота складається з фахового розділу та методичної частини. Фаховий розділ магістерської наукової роботи складається зі вступу, чотирьох розділів та висновків.
Description: Кушнір І. О. Розробка аналітичної підсистеми для WordPress : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124 «Системний аналіз» / І. О. Кушнір ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/337
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кушнір. 607. Автореферат.pdf448.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.