Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/345
Title: Аналіз страхових випадків з використанням Neo4j
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 124 «Системний аналіз»
Authors: Павлович, Д. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Кулаковська І. В.
системний аналіз
автострахування
шахраї в страхуванні
шахрайські дії в автострахуванні
шахрайські дії з банківськими картками
системи виявлення шахраїв в страхових
графової бази даних Neo4
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська наукова робота на здобуття освітньої «Магістр системного аналізу». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Мета роботи – вивчити основні принципи функціонування графових баз даних, способи роботи з ними і продемонструвати можливості графової бази даних Neo4j, на прикладі аналізу шахрайських дій в сфері страхування. Об’єкт дослідження – системи управління і способи використання графових баз даних. Предмет дослідження – функції і можливості графової бази даних Neo4j, особливості її використання для аналізу шахрайських дій в сфері страхування. Завдання дослідження: з’ясувати поняття графової бази даних, призначення та класифікація систем управління в графових базах даних; визначити принципи проектування графових баз даних, особливості використання Neo4j; проаналізувати існуючі методи та технології виявлення шахраїв; проаналізувати можливості і принципи роботи системи управління базами даних на прикладі сфери страхування; продемонструвати можливості графової бази даних Neo4j, на прикладі аналізу шахрайських дій в сфері страхування. Методи дослідження. У процесі виконання поставлених у роботі завдань були використані методи аналізу літературних джерел, аналіз існуючих методів та технологій виявлення шахраїв, практична робота з графовими базами даних для перевірки і засвоєння набутих знань і навичок. Методична частина дипломного проекту включає в себе розроблену практичні роботи для ознайомлення з оболонкою графової бази даних Neo4j та мовою запитів Gremlin. В спеціальній частині «Охорона праці» розглянуто умови праці на робочих місцях персоналу комп’ютерної фірми, а також розроблено інструкцію дій персоналу у випадку надзвичайній ситуації.
Description: Павлович Д. С. Аналіз страхових випадків з використанням Neo4j : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124 «Системний аналіз» / Д. С. Павлович ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/345
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
реферат Павлович2.pdf775.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.