Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/347
Title: Програмне забезпечення для визначення руху у рідині еліпсоїда з рушієм – прямокутною пластиною, що здійснює лінійно-кутові коливання
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 124 «Системний аналіз»
Authors: Баланчу, А. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Дихта Л. М.
системний аналіз
пошуково-рятувальні апарати
лінійно-кутові коливання
моделювання руху у рідині еліпсоїда
процеси руху
еліпсоїд
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Актуальність дослідження полягає в створенні глибоководних дослідних і пошуково-рятувальних апаратів домагаючись економії потужності і поліпшення керованості рушіїв. Метою даної роботи є здійснення моделювання руху у рідині еліпсоїда з рушієм (прямокутною пластиною), що здійснює лінійно-кутові коливання здатного привести в поступальних рух тіло типу еліпсоїда (дельфін, кит, акула). Об’єктом дослідження є процеси руху, адже при заданих фізичних параметрах ми можемо керувати його показниками. Предметом дослідження є тіло типу еліпсоїда поступальних рух якого здійснюється за допомогою коливань рушія. Наукова робота, що розглядається має три розділи. Перший розділ присвячено теоретичним відомостям про дослідження гідробіоніки. Другий розділ – аналізу предметної області: введенню про рушій, його видам та використанню. Третій розділ – математичному представленню рушійних процесів, поясненню, спрощенням та графікам. Визначити миттєві значення швидкості, прискорення та шляху, який проходить від початку руху видовжений еліпсоїд обертання з заданими параметрами, якщо його рушієм є розміщена в кормовій частині прямокутна пластинка з відомими лінійними розмірами, яка здійснює вертикальні та кутові коливання
Description: Баланчук А. В. Програмне забезпечення для визначення руху у рідині еліпсоїда з рушієм – прямокутною пластиною, що здійснює лінійно-кутові коливання : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 124 «Системний аналіз» / А. В. Баланчук ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 17 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/347
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Баланчук.pdf560.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.