Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/507
Title: Автоматизація системи фокусування променів лазерного станка з програмним управлінням
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 6.051003 «приладобудування»
Authors: Кравцов, А. С.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
приладобудування
Бєліков Олександр Євгенович
Лазер
Автоматизація
Далекомір,
Станок
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 6.050103 Приладобудування. Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. Підвищення ефективності лазерної обробки деталей, збільшення швидкості обробки, досягнення рівної і не обвугленої кромки оброблювальної деталі навіть на матеріалах, що характеризуються помітною кривизною поверхні. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилання і додатків. У вступі визначається актуальність теми, поставленні задачі, які заплановано вирішити для досягнення мети. У першому розділі було опрацьовано технічну літературу, проведено патентний пошук, і розглянуто існуючі прототипи лазерних станків. Це дозволило зробити певні висновки щодо того, що наявні на ринку лазерні станки мають недолік, притаманний всім установкам для лазерної різки і гравірування, – залежність чистоти лінії розрізу і швидкості обробки від кривизни матеріалу деталі. У другому розділі розроблено функціональну схему також по ній було обрано та проаналізовано основні блоки. Створено алгоритм роботи приладу та програми. У третьому розділі проаналізовано систему заходів і засобів по запобіганню впливу на людину несприятливих факторів, які супроводжують роботу працівника. Виконано розрахунок спліт-системи кондиціонування. У висновках наводяться підсумки проведеної роботи та основні переваги розробленої автоматизованої системи перед аналогами. Бакалаврська робота містить 77 с. (без додатків), 43 рис., 5 табл., 36 джерел посилання та 1 додаток.
Description: Кравцов А. С. Автоматизація системи фокусування променів лазерного станка з програмним управлінням : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 6.051003 «Приладобудування» / А. С. Кравцов , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 14 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/507
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471 Кравцов автореферат.pdf601.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.