Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/509
Title: Системи ЧПК для фрезерного верстату 6Н81
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 6.051003 «Приладобудування»
Authors: Мироненко, О.А.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
приладобудування
Прищепов О.Ф.
електропривод головного руху
фрезерний верстат моделі 6Н81
металорізальні верстати
система електроприводу
система ПЧ-АД з векторним керуванням
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 6.051003 Приладобудування на здобуття кваліфікації «фахівець приладобудування». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. В технологічному плані одним з найважливішим є правильно сформульовані вимоги до електроприводу головного руху. Розглянути основні типи приводів, які в даний час знаходять застосування в металорізальних верстатах. Виходячи з цього обрати систему яка більш вдало буде справлятися зі своїми обов'язками і менш витратна з економічної точки зору. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилань та спеціальної частини з охорони праці. У вступі визначається актуальність теми, наведені задачі, які заплановано вирішити для досягнення поставленої мети. У першому розділі аналізується вся технічна частина, розглядається яку систему електроприводу краще застосувати та обираємо двигун. У другому розділі проводимо розрахунки та обираємо елементи силового ланцюга, розглянемо автоматизацію системи керування, розробимо імітаційну модель та будуємо динамічну і статичну характеристику електропривода також розробляється алгоритм, програмне управління та логічна схема та підбір апаратів, проводів для захисту установки. У третьому розділі спеціальній частині з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях проаналізовано систему заходів і засобів по запобіганню впливу на людину несприятливих факторів. У четвертому розділі йдеться про економічні переваги над аналогами. У висновках наводяться підсумки проведеної роботи та основні переваги розробленої системи перед аналогами.
Description: Мироненко О.А. Системи ЧПК для фрезерного верстату 6Н81 : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 6.051003 «Приладобудування» / О. А. Мироненко, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/509
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Мироненко.pdf228.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.