Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/513
Title: Дельта 3D принтер на базі магнітного ефектора.
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»
Authors: Ткаченко, П. І.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології
Бєліков Олександр Євгенович
3D принтер
дельта кінематика
ефектор
тяги
башти
технології друку
друк
моделювання методом наплавлення
магніти
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології. – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. В технологічному плані важливим, та необхідним є проведення аналізу відомих конструкцій, та технологій друку. Наприклад вібрації, які породжує сам принтер під час друку, по-перше знижують якість друку, по-друге погіршується зчеплення кареток з башнями принтера, крім того є висока вірогідність відклеювання друкуючої моделі. Аналіз конкурентних рішень, та дослідження принципів, якими характеризуються 3D принтери спричинили модернізацію шляхом впровадження системи – сполучення ефектора з тягами, що спрощує при необхідності заміну сопла в ефекторі та дозволяє підвищити степінь свободи в момент переміщення тяг по радіусу кулі, крім того вдалося укріпити конструкцію принтера. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилання, додатків. У вступі визначається актуальність теми, наведені задачі, які заплановано вирішити для досягнення поставленої мети. У першому розділі розглянуто теоретичні основи друку та загальні характеристики існуючих конструкцій, найрозповсюдженіші технології об’ємного друку. У другому розділі проведено аналіз апаратних засобів задля реалізації технічного завдання, та поставлених задач з обґрунтуванням вибору елементів системи. У третьому розділі виконано аналіз факторів виробничого середовища в лабораторії 3D технологій, встановлено, що більшість з них відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Бакалаврська робота містить 93 с. (без додатків), 63 рис., 27 табл., 50 джерел посилання та 12 додатки.
Description: Ткаченко П .І. Дельта 3D принтер на базі магнітного ефектора : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» / П. І. Ткаченко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 14 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/513
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ткаченко, 471 група. Автореферат..pdf931.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.