Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/541
Title: Автоматизація RFID-системи ідентифікації об’єктів з Wi-Fi-інтерфейсом консолі користувача
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Authors: Дінул, А. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Кубов Володимир Ілліч
arduino
RFID
OPC
SCADA
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Сучасні електронні та цифрові технології дозволяють впровадити зручні безконтактні засоби ідентифікації. Великої популярності набули засоби безконтактної ідентифікації RFID - Radio Frequency Identification. Це дозволяє спростити безпосередньо ідентифікацію, та реєструвати усі зміни стану об’єкту відразу у електронній базі комп’ютера. В сучасних системах автоматизації широко використовуються стандартизовані SCADA-продукти, що мають розвинені засоби реєстрації, відображення різноманітних даних та підтримки архівів. Тому виникає приваблива можливість поєднання RFID та SCADA у єдиному комплексі. Традиційно для сполучення із SCADA-системами використовуються OPC-сервери, що виконують функції узгодження систем з різними протоколами та апаратними реалізаціями цифрових інтерфейсів за певним, уніфікованим протоколом. Найбільш поширеними є протоколи OPC-RTU – послідовний асинхронний (RS-485), та OPC-TP/IP – Ethеrnet-мережа. З точки зору високорівневого протоколу OPC-TP/IP, кабельна Ethеrnet-мережа принципово не відрізняється від бездротової WiFi-мережі. Це значно спрощує задачу інтеграції цифрових периферійних пристроїв до SCADA-системи. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, 2 розділів, висновків, переліку джерел посилання, додатків та спеціальної частини з охорони праці. У вступі визначається актуальність теми, наведені задачі, які заплановано вирішити для досягнення поставленої мети. У першому розділі проводиться аналіз сучасних SCADA систем та технології RFID, аналітичний огляд існуючих систем. У другому розділі розроблено схему, вихідний код програми для мікроконтролера, математична модель зчитувача карток. У спеціальній частині з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях проаналізовано систему заходів і засобів по запобіганню впливу на людину несприятливих факторів, які супроводжують роботу працівника ІТ сфери. Виконано аналіз освітлення та мікрокліматичних умов на робочому місці, управління цивільним захистом на підприємстві у разі виникнення пожежі. Магістерська робота містить 80с. (без додатків), 15рис., 1табл., 10 джерел посилання та 3 додатки.
Description: Дінул А.В. Автоматизація RFID-системи ідентифікації об’єктів з Wi-Fi-інтерфейсом консолі користувача : автореф. магістерської роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 151 «Автоматизація та інтегровані технології» / А. В. Дінул ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 13 c.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/541
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
дінул.docx.pdf400.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.