Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/543
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗвєрєв, Д. В.-
dc.date.accessioned2019-06-24T13:23:54Z-
dc.date.available2019-06-24T13:23:54Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/jspui/handle/123456789/543-
dc.descriptionЗвєрєв Д. В. Автоматизація метрологічного контролю офтальмологічних лазерних випромінювачів ультрафіолетового діапазону : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / Д. В. Звєрєв, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 11 с.en_US
dc.description.abstractМагістерська робота спрямована на аналіз та розробку автоматизованої системи вимірювання просторово-енергетичних параметрів лазерних діодів. Розглянуто 5 існуючих типів структур напівпровідникових лазерних випромінювачів та 3 основних типу корпусу. Також розглянуті існуючі засоби вимірювання просторово-енергетичних параметрів лазерного випромінювання (теплові та фотонні). Практичне значення результатів дослідження та розробки полягає у автоматизації процесу контролю режиму генерації ЛД на основний моді і вимірювань просторово-енергетичних характеристик лазерного випромінювання. Така система може бути використана для безперервного контролю стану структури одномодового лазерного діода шляхом вимірювань його випромінювання у вільний простір, за яким, можна судити про ступеня деградації лазера. Розроблена система дозволяє здійснювати безперервний контроль параметрів ЛД без порушення нормального функціонування лазера в оптико-електронній системі. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів та висновків. У вступі визначається актуальність теми, сформульована мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розробки. У першому розділі магістерської роботи аналізуються існуючі класифікації лазерних діодів, проводиться детальний аналіз первинних вимірювальних перетворювачів, їх переваги та недоліки. У другому розділі магістерської роботи виконується розробка автоматизованої системи для вимірювання просторово-енергетичних параметрів випромінювання ЛД, а саме, розробляється функціональна блок схема та аналізуються існуючі конструктивні рішення електронних блоків та основних елементів установки. Крім того, виконується розробка та дослідження драйверу лазерних діодів для забезпечення сталих параметрів живлення ЛД. У третьому розділі магістерської роботи приводяться результати дослідження таких параметрів лазерного випромінювання як просторовий розподіл потужності випромінювання та коефіцієнт розподілу лазерного променю. Дослідження розповсюджених зразків ЛД виконуються на розробленій та виготовленій автоматизованій системі. Розроблена система дозволяє здійснювати безперервний контроль параметрів ЛД без порушення нормального функціонування лазера в оптико-електронній системі. В цілому, магістерська робота містить 99 сторінок, 32 рисунків, 34 джерела посилання.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherЧНУ ім. Петра Могилиen_US
dc.subjectавторефератen_US
dc.subjectмагістерська роботаen_US
dc.subjectавтоматизація та комп’ютерно інтегровані технологіїen_US
dc.subjectБєліков Олександр Євгенович.en_US
dc.subjectавтоматизована системаen_US
dc.subjectнапівпровідниковий лазерen_US
dc.subjectфотодіодen_US
dc.subjectтепловий первинний перетворювачen_US
dc.subjectдрайверen_US
dc.subjectмікроконтролерen_US
dc.subjectкроковий двигунen_US
dc.subjectдатчик рівняen_US
dc.subjectінтегральна сфераen_US
dc.titleАвтоматизація метрологічного контролю офтальмологічних лазерних випромінювачів ультрафіолетового діапазонуen_US
dc.title.alternativeавтореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Звєрєв.pdf252.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.