Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/544
Title: SCADA модель ліфту для лабораторного практикуму з основ програмування промислових систем мовою Ladder Diagrams
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Authors: Котов, Є.О.
Keywords: автореферат
магістерська робота
автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології
Кубов В. І.
SCADA система
Ladder Diagrams
Structured Text, ліфт
релейні схеми
MasterSCADA 4D
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська наукова робота на здобуття освітньої кваліфікації «Магістр Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. На сьогоднішній час є необхідність розробки тренажерів з копією роботи обладнання, щоб навчати новинкам, які існують у галузях промисловості. Розвиток необхідних компетенцій є обов'язковим у університетах для випуску компетентних студентів. Розвиток необхідних компетенцій є обов'язковим в університетах для випуску компетентних студентів. Для вирішення зазначених вище проблем, запропоновано модель трьохповерхового ліфту, яка б дозволяла студентам краще розуміти послідовність роботи елементів схеми та загальні принципи автоматизації. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилання та спеціальної частини з охорони праці. У вступі визначається актуальність теми, наведені задачі, які заплановано вирішити для досягнення поставленої мети. У першому розділі проведено огляд загально схеми ліфту, основні поняття та визначення. Визначено основний принцип роботи ліфту, які елементи за що відповідають. У другому розділі проведено аналіз оптимальної мови програмування для SCADA системи. Відтворено основні можливості роботи ліфту за допомогою мови програмування LadderDiagrams. У третьому розділі описана коротка характеристика та загальні вимоги до SCADA системи. Обрано SCADA систему, що найкраще підходить до поставлених завдань. Створено та протестовано візуальний (анімований) інтерфейс SCADA програми.. У спеціальній частині з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях проаналізовано систему заходів і засобів по запобіганню впливу на людину несприятливих факторів, які супроводжують роботу працівника. Виконано аналіз освітлення та мікрокліматичних умов на робочому місці. Магістерська робота містить 102 с. (без додатків), 25 рис., 15 табл., 40 джерел посилання.
Description: Котов Є. О. SCADA модель ліфту для лабораторного практикуму з основ програмування промислових систем мовою Ladder Diagrams : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / Є. О. Котов , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/544
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Котов.pdf389.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.