Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/557
Title: Автоматизація процесу виробництва та пакування паперових виробів.
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Authors: Тофф, Т. Е.
Keywords: автореферат
магістерська робота
автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології
Сідєлєв Микола Іванович
автоматизована система
логічний контролер управління
безпека
датчик сходу стрічки
швидкість руху
напівфабрикат
транспортна стрічка
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна магістерська робота із спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. У роботі пропонується автоматизована система управління подачею картонно-паперового напівфабрикату на наступну виробничу дільницю, та на вихід готової продукції. У першому розділі розглянуто види систем контролю, проведено аналітичний огляд технічної літератури за даною темою, виконано патентний пошук. У другому розділі розглянуто систему регулювання електроприводу, структурну схему контуру струму та швидкості, алгоритм керування контуром регулювання продуктивності конвеєрної установки, схему контуру стабілізації завантаження конвеєра. У третьому розділі розроблена математична модель завантаження стрічкового конвеєру з метою перевірки її адекватності реальним процесам, проводилося моделюванням руху стрічки з різними видами завантаження для стрічкового конвеєра програмними засобами. Розроблена програма реалізації алгоритму керування стрічковим конвеєром в середовищі CoDeSys. В якості програмуючого логічного контролера використовується ОВЕН ПЛК 150. В розділі 4 показані визначені умови праці на місці інженера, в якому будуть використовуватися результати магістерської роботи, їх відповідність санітарним нормам, в першу чергу рівень освітлення робочого місця, параметри мікроклімату в приміщенні, рівень шуму. Крім того, в розділі 4 визначається можливі небезпеки, та закони, спрямовані на попередження виникнення цих небезпек, створення безпечних і здорових умов праці на робочому місці або у виробничому приміщенні. Дипломна робота містить 100 стор., 4 додатки, 25 рис., 2 табл., 44 посилань.
Description: Тофф Т. Е. Автоматизація процесу виробництва та пакування паперових виробів : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / Т. Е. Тофф, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/557
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тофф.pdf736.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.