Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/585
Title: Система оптимізації енергоефективності мобільних дронів в умовах невизначеності
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Authors: Бондаренко, У. А.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп'ютерні науки
Кондратенко Юрій Пантелійович
оптимізація енергоефективності
дрони
прийняття рішень в умовах невизначеності
транспортна задача
критерії прийняття рішень
нечітке трикутне число
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Дипломна робота присвячена важливій актуальній меті, яка полягає у створенні системи для оптимізації енергоефективності мобільних дронів в умовах невизначеності та пошуку математичних методів для вирішення поставленої задачі. Додано матеріали з реалізацією основних функцій. Представлено свій погляд на подальший розвиток розробленої системи та її можливу модернізацію. Пояснювальна записка до дипломної роботи складається із вступу, 4 розділи, висновків, додатків. Загальний обсяг роботи складає 70 сторінок, 19 рисунків, 5 таблиць, 1 додаток та 36 посилань на літературні джерела. Спеціальна частина з техніки безпеки та цивільної оборони складає 11 сторінок.
Description: Бондаренко У. А. Система оптимізації енергоефективності мобільних дронів в умовах невизначеності : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / У. А. Бондаренко, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 14 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/585
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Бондаренко_401_2.pdf545.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.