Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/586
Title: Розробка розвиваючої ігрової програми під Android платформу на основі генетичних алгоритмів
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Authors: Гиляка, В. О.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп'ютерні науки
Болюбаш Н.М.
генетичні алгоритми
ігри
процедурна генерація
Android
освіта
розвиваюча гра
мобільний застосунок
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Дипломна робота присвячена розробці та розвиваючої ігрової програми під Android платформу на основі генетичних алгоритмів. Об’єкт дослідження – ігрова діяльність дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Предмет дослідження – розвиваючі ігрові програми на основі генетичних алгоритмів. Метою дипломної роботи удосконалення розвиваючого потенціалу ігрової діяльності шляхом розробки та впровадження ігрової програми для Android платформи на основі генетичних алгоритмів. Дипломна робота складається з фахового розділу і спеціальної частини з охорони праці. Пояснювальна записка дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатку. У першому розділі проводяться теоретичнi засади розробки розвиваючих комп’ютерних iгор на основi генетичних алгоритмiв. У другому розділі розглядаються технології, алгоритми і засоби розробки iгрової програми. У третьому розділі описано програмну реалізацію та розробку iгрової програми. У четвертому роздiлi з охорони праці розглядаються питання охорони працi на робочому мiсцi програмiста, розраховуються параметри виробничого середовища. Дипломна робота містить 84 сторінки (без додаткiв), 12 рисунків, 25 джерел, 2 додатки.
Description: Гиляка В. О. Розробка розвиваючої ігрової програми під Android платформу на основі генетичних алгоритмів : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / В. О. Гиляка , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 17 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/586
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Гиляка_401_4.pdf414.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.