Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/588
Title: Розробка клієнт-серверного застосунку «Керування списком задач» для платформи Android
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Authors: Задорожна, О. А.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп'ютерні науки
Ніколенко Світлана Григоріна
клієнт-серверний застосунок
Web-сайт
Android-застосунок
персональний менеджмент
функціональна модель
бібліотеки програмування
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Робота присвячена дослідженню та розробці клієнт-серверного застосунку «Керування списком задач» для платформи Android. Об'єкт роботи – системи планування задач, способи їх спрощення і підвищення ефективності їх використання. Предмет роботи – мобільний застосунок і веб-застосунок для керування списком задач. Мета роботи – створення зручного і простого у використанні застосунку для керування персональним списком задач. Практичне значення полягає у можливості надання зареєстрованим користувачам сервісу можливості керування списком задач за допомогою створення нових задач, їх планування, групування і зміни статусу. Дипломна робота складається з фахового розділу і спеціальної частини з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях. Пояснювальна записка до фахової частини дипломної роботи складається із вступу, трьох розділів, висновків та п’яти додатків. У вступі визначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі проводиться аналіз існуючого ПЗ для керування списком задач та проводиться постановка задачі. У другому розділі наведений опис процесу проектування застосунку. Третій розділ присвячений програмній реалізації застосунку та наведено приклад його роботи. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів. В спеціальній частині з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях йдеться про технічні та санітарно-технічні умови праці, а також про основні характеристики приміщень. В цілому дипломна робота містить 90 сторінок (без додатків), 36 рисунків, 5 таблиць, 40 посилань, 5 додатків.
Description: Задорожна О. А. Розробка клієнт-серверного застосунку «Керування списком задач» для платформи Android : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / О. А. Задорожна, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 16 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/588
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Задорожна_401_3.pdf566.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.