Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/589
Title: Масштабування та оптимізація серверів баз даних в умовах підвищеного навантаження
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Authors: Каланжова, А. С.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп'ютерні науки
Сіденко Євген Вікторович
масштабування даних
сервери баз даних
оптимізація
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. В даному дипломному проекті розглянутий процес розробки застосунку для оптимізації роботи серверу в умовах підвищеного навантаження, шляхом масштабування баз даних. Метою даної роботи є створення сучасного актуального способу обробки запиту великої бази даних та максимальне пришвидшення роботи застосунку. Об’єкт дослідження – системи та сервери баз даних. Предметом дослідження є методи масштабування та оптимізації роботи великих баз даних. Загальна частина включає в себе наступні розділи: основні поняття, форми та методи масштабування баз даних; методи і моделі оптимізації роботи баз даних та моделювання та проектування програмної структури застосунку. В дипломній роботі було розглянуто вертикальний метод масштабування даних. За приклад, була взята база даних користувачів мережі. Після проведеного аналізу предметної області було зроблено ряд висновків: − існуючі системи оптимізації роботи під навантаженням здебільшого мають мету прискорити обробку даних за рахунок збільшення кількості серверів; − сучасні системи масштабування даних надають функціональні можливості лише частково; − навіть найбільш популярні системи не дають гарантію на правильність обробки отриманих результатів. Також в даній частині було проведено моделювання та проектування майбутнього застосунку. Результатом виконання загальної частини дипломного проекту є розроблене програмне забезпечення для обробки запитів бази даних користувачів мережі. В спеціальній частині «Охорона праці» розглянуто умови праці на робочих місцях спеціалістів комп’ютерної фірми та користувачів, а також заходи по збереженню життя людини. В цілому робота скаладається зі 75 сторінок, 9 рисунків, 2 додатків.
Description: Каланжова А. С. Масштабування та оптимізація серверів баз даних в умовах підвищеного навантаження : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / А. С. Каланжова , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 16 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/589
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Каланжова_401_4.pdf640.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.