Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/599
Title: WEB-сервіс пошуку роботи для студентів з використанням методів аналізу вхідних даних
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Authors: Хачатрян, О. Л.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп'ютерні науки
Кондратенко Галина Володимирівна
пошук роботи
працевлаштування студентів
web-сервіс
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Об'єктом дослідження дипломної роботи є процес розробки системи автоматизації для web-сервісу . Метою даної роботи є полегшення процесу пошуку роботи для студентів та випускників ВНЗ. В результаті виконання роботи була розроблена веб-орієнтована система що дозволяє додавати дані про студентів та інформацію про наявні вакансії, для пошуку роботи для студентів та пошуку співробітників для компаній. Дана робота складається з п’яти розділів. Кожен розділ відповідно присвячений: аналізу предметної області, математичним моделям і методам, використаним у дипломній роботі, моделюванню і проектуванню сайту, програмній реалізації сайту "Drop job" і охороні праці, а саме створення нових безпечних і здорових умов праці на робочому місці програміста. Загальний обсяг роботи – 95 сторінок. Дипломна робота містить один додаток, 31 рисунок, 23 таблиці і посилання на 22 джерела.
Description: Хачатрян О. Л. WEB-сервіс пошуку роботи для студентів з використанням методів аналізу вхідних даних : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / О. Л. Хачатрян , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 14 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/599
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Хачатрян_401_1.pdf732.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.