Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/606
Title: Розробка сайту інтернет-магазину з продажу меблів.
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Authors: Бондаренко, Д. О.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп'ютерні науки
Ніколенко Світлана Григорівна
розробка сайту
веб-ресурс
інтернет-магазин
тестування
захист сайту
HTML
CSS
javaScript
MySQL
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Дипломна робота присвячена створенню сайту інтернет-магазину з продажу меблів. Метою даної роботи є проектування веб-сайту з продажу меблів. Під час роботи було потрібно вирішити такі завдання, як: • проаналізувати та провести порівняння існуючих аналогів; • розробити дизайн та створити зовнішню оболонку сайту (front-end частина); • розробити функціональну частину (back-end); • наповнити готовий інтернет-магазин потрібними матеріалами. Об’єктом роботи є сайти інтернет-магазинів. Предметом роботи виступає сайт інтернет-магазину з продажу меблів. У першій теоретичній частині роботи проведено аналіз аналогічних веб-ресурсів. На основі цього аналізу зроблено висновки щодо майбутнього контенту сайту та враховано переваги та недоліки аналогів. У другій практичній частині проведено моделювання та технічне проектування сайту, враховуючи всі проаналізовані переваги та недоліки, щоб зробити інтернет-магазин більш конкурентним та зручним для клієнтів. Робота містить 0 таблиць, 16 рисунків, 21 літературних джерел та 2 додатка. Загальний обсяг дипломної роботи складає 48 сторінок.
Description: Бондаренко Д. О. Розробка сайту інтернет-магазину з продажу меблів : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Д. О. Бондаренко, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 10
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/606
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Бондаренко_402_2.pdf361.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.