Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/611
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКазакевич, Д. А.-
dc.date.accessioned2019-07-03T13:30:44Z-
dc.date.available2019-07-03T13:30:44Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/jspui/handle/123456789/611-
dc.descriptionКазакевич Д. А. Iнформацiйна система облiку спiвробiтникiв вiддiлом внутрiшньої служби безпеки : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Д. А. Казакевич , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 15 с.en_US
dc.description.abstractДипломна робота на здобуття освiтньої квалiфiкацiї «Бакалавр комп’ютерних наук». – Чорноморський нацiональний унiверситет iменi Петра Могили, Миколаїв, 2019. В дипломнiй роботi описана iнформацiйна система облiку спiвробiтникiв вiддiлом внутрiшньої служби безпеки. В роботi проведено аналiз органiзацiї та роботи внутрiшньої служби безпеки. За допомогою отриманих даних визначено основнi принципи, на яких повинна базуватися система ведення облiку працiвникiв вiддiлом внутрiшньої служби безпеки. Для створення графiчного iнтерфейсу використано технологiю WPF на основi архiтектурного шаблону програмування MVVМ. Доступ до бази даних SQL Server реалiзовано за допомогою фреймворку EntityFramework. Система має iнтуїтивно зрозумiлий користувацький iнтерфейс, авторизацiю та рiзнi права доступу для введення, редагування та видалення iнформацiї. Система має модульну структура, тому може бути розширена за рахунок нових функцiональних можливостей.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherЧНУ ім. Петра Могилиen_US
dc.subjectавторефератen_US
dc.subjectбакалаврська роботаen_US
dc.subjectкомп'ютерні наукиen_US
dc.subjectКулаковська І. В.en_US
dc.subjectiнформацiйна система,en_US
dc.subjectнастiльний клiєнт-серверний додатокen_US
dc.subjectоблiк спвiробiтникiв внутрiшньою службою безпекиen_US
dc.subjectMVVМen_US
dc.subjectС#en_US
dc.subjectWPFen_US
dc.subjectSQL Serveren_US
dc.titleIнформацiйна система облiку спiвробiтникiв вiддiлом внутрiшньої служби безпекиen_US
dc.title.alternativeавтореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Казакевич_402_3.pdf365.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.