Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/632
Title: Web-орієнтований застосунок обліку успішності студентів
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Authors: Коваль, С. О.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп'ютерні науки
Дворецький Михайло Леонідович
web-застосунок
успішність
аналіз
студент
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: В даній дипломній роботі було розглянуто процес створення web-орієнтованого застосунка обліку успішності студентів, який дозволить вищому навчальному закладу обробляти та аналізувати дані про успішність студентів, план викладання дисциплін, та на основі цих даних, за допомогою внутрішніх механізмів, складати статистику про здані роботи, заборгованості по різним типам робіт (лабораторні роботи, курсові, контрольне оцінювання і тому подібне). Об’єктом дослідження виступають механізм функціонування «Вищого навчального закладу», етапи набуття успішності студентом (отримання балів). Предметом дослідження виступають моделі процесів введення успішності, бізнес-процеси об’єкта досліджень, зв’язки між складовими моделі (студент-викладач). Мета дипломної роботи полягає в автоматизації та централізації результатів обробки та аналізу даних успішності студента. Дипломна робота містить наступні розділи: загальний огляд аналогів що реалізовують функціонал додатка; моделювання розроблюваної системи; проектування застосунка. У першому розділі йде аналіз ринку на наявність програмних продуктів, що реалізують або частино реалізовують функціонал потрібний для реалізації поставлених цілей дипломного додатка. Другий розділ описує об’єкт та предмет дослідження. Третій розділ розкриває всі етапи розробки застосунка. У процесі написання дипломної роботи були проаналізовані інформаційні ресурси, розроблена методологія та алгоритми на основі яких можна вирішити поставлену задачу. У результаті роботи було створене програмне забезпечення для моніторингу успішності студента у формі Web-застосунка. У цілому робота складається зі 74 сторінок, 7 таблиць, 43 рисунків, в тому числі спеціальна частина складається із 18 сторінок. Список використаних джерел інформації складає 30 найменування.
Description: Коваль С. О. Web-орієнтований застосунок обліку успішності студентів : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / С. О. Коваль , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/632
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Коваль 403.pdf397.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.