Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/665
Title: Програмно-апаратний комплекс керування електроживленням командно-штабної машини
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Місюра, Г. О.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Кутковецький В. Я.
електроживлення
блок живлення
командно-штабна машина
програмно-апаратний комплекс
Flatpack 1500
Arduino Mega
Arduino IDE
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 6.050102 Комп’ютерна інженерія на здобуття кваліфікації «бакалавр з інформаційних технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. Бакалаврська робота спрямована на дослідження методів керування електроживленням в складних умовах об’єкту на броньованій базі. Розглянуто недоліки існуючих систем та можливість створення програмно-апаратного комплексу керування електроживленням придатного для «польової» модернізації командно-штабних машин. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у можливості їх запровадження для модернізації командно-штабних машин в умовах обмежених матеріальних ресурсів. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі проаналізовані конструкція, складові частини та умови експлуатації систем електроживлення апаратних зв’язку на броньованій базі. Розглянуто труднощі, що виникають під час створення та експлуатації таких систем електроживлення, проаналізовані існуючі рішення. У другому розділі розглянуто вимоги до апаратної частини програмно-апаратного комплексу керування електроживленням. Визначений функціонал та конструкція окремих елементів апаратної частини, підібрано або створено необхідні сенсори та виконуючі пристрої. Розроблена принципіальна та монтажна схема виробу, виготовлено опитний екземпляр комплексу керування електроживленням. У третьому розділі розроблено алгоритм роботи програмно-апаратного комплексу та створено програму керування комплексом. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатках наведені принципіальні схеми апаратної частини комплексу та лістинг програмного коду розробленого в середовищі Arduino IDE. В спеціальному розділі по охороні праці було розроблено питання електричної безпеки під час експлуатації особливо небезпечних електричних установок напругою до 1000 В. В цілому, бакалаврська робота містить 2 додатка 64 сторінки, 35 рисунків, 23 джерела посилання.
Description: Місюра Г. О. Програмно-апаратний комплекс керування електроживленням командно-штабної машини : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / Г. О. Місюра , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/665
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ Автореферат _Місюра_406з.pdf306.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.