Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/668
Title: Програмна система для взаемодїї з пристроями Internet-of-Things на базі протоколу CoAP
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Лаптін, І. М.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Крайник Ярослав Михайлович
Інтернет речей
протокол
CoAP
М2М
пристрої
мережу
HTTP
многоадресная розсилка
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 6.050102 Комп’ютерна інженерія на здобуття кваліфікації «фахівець з інформаційних технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. Бакалаврська робота спрямована на дослідження взаемодїї з пристроями Internet-of-Things на базі протоколу CoAP. Розглянуто протокол CoAP, язик програмування С# и мікроконтролер китайського виробника esp8266. Практичне значення результатів дослідження та розроблення поляга оброботці і аналізування даних з мікроконтролерів на сервері. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та одного додатку. У вступі визначається актуальність теми, сформульована мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі досліджується аналітичний огляд літератури та патентної інформації; проводиться аналіз його економічних показників та основних методів аналізу. У другому розділі проводиться аналіз відомих систем збору даних що найбільше підходять для обробки данних з мікроконтролера esp8266. У третьому розділі наведені алгоритми передачі даних. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А наведений лістинг основних класів програми. Також розглянуто питання з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях проаналізовано систему заходів і засобів по запобіганню впливу на людину несприятливих факторів, які супроводжують роботу працівника ІТ-сфери. Виконано аналіз освітлення та мікрокліматичних умов на робочому місці, управління цивільним захистом на підприємстві у разі виникнення пожежі. Бакалаврська робота містить 69 с. (без додатків), 12 рис.,1 табл., 15 джерел посилання та 1 додатків.
Description: Лаптін І. М. Програмна система для взаемодїї з пристроями Internet-of-Things на базі протоколу CoAP : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / І. М. Лаптін , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/668
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ Автореферат_Лаптін_406з.pdf349.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.