Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/670
Title: Апаратно-програмний комплекс «розумної мітки»
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Осадчий, В. А.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Пузирьов Сергій Володимирович
Bluetooth
GPS
пошук, відстеження
економія заряду
бездротовий зв'язок
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра за напрямом підготовки 6.050102 Комп’ютерна інженерія на здобуття кваліфікації «фахівець з інформаційних технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. Бакалаврська робота спрямована на дослідження моделей для пошуку та відстеження особистих речей. Розглянуто бездротову технологію Bluetooth, систему супутникового позиціювання GPS. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у створення пристрою для пошуку та відстеження речей з вбудованим GPS модулем, який знижує енерговитрати мобільного пристрою, тобто економить його заряд. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилань, чотирьох додатків та спеціальної частини з охорони праці. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі досліджується ринок пристроїв для пошуку та відстеження особистих речей; проводиться аналіз його економічних показників. У другому розділі проводиться аналіз існуючих методів взаємодії пристроїв за допомогою Bluetooth та визначення місцезнаходження за допомогою GPS, а також аналіз і підбір компонентів для створення пристрою. У третьому розділі наведена блок-схема алгоритму керування апаратною частиною, програмній реалізації методів та алгоритмів. Спеціальна частина з охорони праці присвячена аналізу природного освітлення. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження і розроблення. У додатку А наведено макетна схема, у додатку Б – лістинг алгоритму апаратної частини, додаток В – діаграма класів застосунку, додаток Г – лістинг алгоритму мобільного застосунку. В цілому, бакалаврська робота без додатків містить 70 сторінок, 42 рисунків, 5 таблиць, 21 джерел посилання.
Description: Осадчий В. А. Апаратно-програмний комплекс «розумної мітки» : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / В. А. Осадчий , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 13 с
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/670
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Осадчий 405.pdf593.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.