Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/671
Title: Голосове управління системою «розумний дім»
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Цапкаленко, Ю. І.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Старченко В. В.
розумний дім
голосове управління
Arduino
інтелектуальні технології
тестування розумного дому
автономні системи
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 6.050102 Комп’ютерна інженерія на здобуття кваліфікації «фахівець з інформаційних технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. Бакалаврська робота спрямована на дослідження представлених у сучасному світі систем розумного дому та методів дистанційного керування ними. Розглянуто основних представників «Розумних будівель», і як окремий випадок постачальників систем голосового керування. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у можливості їх запровадження в практику для підвищення якості таких систем як «розумний дім», зокрема зниження ризику небезпек та підвищення шансів попередити надзвичайні ситуації. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі досліджується поняття «розумного дому» та його місце у сучасному світі. У другому розділі проводиться аналіз існуючих систем «розумний дім», зокрема тих що представлені на українському ринку, а також аналіз систем голосового керування. У третьому розділі наведені обрані методи тестування, та обґрунтовано вибір технічного та програмного забезпечення. Також в даному розділі наведені приклади реалізації продукту. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А наведений лістинг основних класів програми. У додатку Б наведено блок-схему роботи алгоритму. В цілому, бакалаврська робота без додатків містить 65 сторінок, 8 рисунків, 1 таблицю, 17 джерел посилання.
Description: Цапкаленко Ю. І. Голосове управління системою «розумний дім» : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / Ю. І. Цапкаленко, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/671
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Цапкаленко_405.pdf414.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.